(1η) Συνάντηση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ Τετάρτη 25/10/2017 Ώρα 18.00 – 20.00 | «Δημοκρατία, Ισότητα φύλων και δικαιώματα στο σχολείο: πραγματικότητα ή ζητούμενο;»

Παπαδάκη Άννα

Anna Papadakis is the owner of the Gallery-Art Space “A.Papadakis”.

She is a graduate of the Greek-French school “St Joseph”.

She has studied Sociology at the “Deree College” of Athens and had her Master Degree on “Μuseum & Gallery Management” in London.

She speaks fluently English, French and Italian.

She has been interested in the health and quality of life issues of children and adolescents.

She is a collaborator of the Non-Government, Non-Profit Organization “For Adolescent Health (FAH)” (www.youth-life.gr) from the founding, until now.