(1η) Συνάντηση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ Τετάρτη 25/10/2017 Ώρα 18.00 – 20.00 | «Δημοκρατία, Ισότητα φύλων και δικαιώματα στο σχολείο: πραγματικότητα ή ζητούμενο;»

See Parent Academy's Meeting Program

18/11/2015
"The exciting period of adolescence (definition, age limits, indicators of quality of life, social reality, etc.)"

09/12/2015
"Development of adolescents (physical development, teenage brain, behavior, thinking, relationships)»

13/01/2016
"Prevention (guidelines for diet, exercise, sleep, vaccinations, sports, devices usage etc.)"

10/02/2016
"Τechnology use by youth»

09/03/2016
"Sexuality - Transgender Relations"

13/04/2016
"Mental health (stress, depressing feeling, suicidality, self-harm, anger management)"

11/05/2016
"Diet - Eating disorders (anorexia, bulimia, informal)»

08/06/2016
"Using technology - Bullying»

13/07/2016
"Learning disabilities - Splitting attention"

27/07/2016
"Reaching teenager - The relationship with the family"