Στόχος του νέου κύκλου είναι να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο διαδραστικό χαρακτήρα των συναντήσεων και στο ενημερωτικό υλικό προς το κοινό.
Το πρόγραμμα του νέου κύκλου 2016-2017 θα ανακοινωθεί αναλυτικότερα τον Σεπτέμβριο.

 

Έναρξη 2ου κύκλου 2016-2017 του Προγράμματο "Ακαδημία Γονέων"