Συνεργάτες, Αθανασίου Καλλιόπη

Ψυχολόγος, Πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Επιστημονική Υπεύθυνη της Γραμμής Στήριξης Μ.Ε.Υποστηρίζω. Από το 2010, έως σήμερα είναι Επιστημονική Συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», με αντικείμενο την διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, την νοομετρική αξιολόγηση των εφήβων με την χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου WISC-IIΙ, όπως επίσης και στην συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη εφήβων.


Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτισης για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου.

 

Έχει αναπτύξει ερευνητικό έργο αναφορικά με την εφηβεία, τις σεξουαλικές συνήθειες των Ελλήνων εφήβων, τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο.

 

Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις για τα παραπάνω θέματα σε πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους. Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ.