Εγχειρίδιο ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και διοργανωτές δράσεων. Ενδυναμώνοντας τους νέους, εξαλείφοντας τον εκφοβισμό.

Το ENABLΕ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας) επιδιώκει να συμβάλει στην ευημερία των παιδιών αξιοποιώντας μεθοδολογίες που έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, ώστε να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Οι πόροι που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο και στο διαδίκτυο στο http://enable.eun.org/implementing_enable
έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν την ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικών μαθησιακών δεξιοτήτων και να προάγουν την υποστήριξη μεταξύ συνομηλίκων. Το ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο υποστηρίζεται από μια Ομάδα Προβληματισμού (Τhink Tank) απότελούμενη από 12 εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο κα υλοποιείται από έξι βασικούς εταίρους σε πέντε χώρες...

 

Διαβάστε όλο το Εγχειρίδιο

 

Εγχειρίδιο ENABLE