ΕνΔυναμώνω - Δείτε την ελληνική έκδοση του εντύπου ΕνΔυναμώνω...

For Adolescent Health el logoenable en logo                                                 

To ENABLE (EuropeanNetworkAgainstBullyinginLearning and LeisureEnvironments/ Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Παρενόχλησης στη Μάθηση και στην Αναψυχή) είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμαπου στοχεύει στην καταπολέμηση του εκφοβισμούκαι την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των εφήβων.

Το ENABLE είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, Μ.Κ.Ο και της βιομηχανίας για την καταπολέμηση του εκφοβισμού. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από έξι βασικούς εταίρους-φορείς σε πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:

 

 • EuropeanSchoolnet, μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία 31 Υπουργείων Παιδείας, που εδρεύει στις Βρυξέλες και συντονίζει το πρόγραμμα
 • Centre for DigitalePaedagogik (Δανία)
 • Princess Diana Awards (Η.Βασίλειο)
 • South West Grid for Learning (Η. Βασίλειο)
 • PartnersinLearning (Κροατία)
 • Μαζί για Εφηβική Υγεία (Ελλάδα)μια Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιείται στο τομέα της ποιότητας ζωής και υγείας των εφήβων και νέων http://www.youth-life.gr

Το ENABLE θα διεξάγει έρευνα για τον εκφοβισμό και θα παρέχει πόρους στα σχολεία για να οργανώνουν συστήματα PeerMentoring. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί και 6 εκατομμύρια έφηβοι 11-14 ετών αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι το Σεπτέμβριο 2016.

Το διετές πρόγραμμα είναι χτισμένο γύρω από τρεις άξονες-δράσεις:

 1. Προώθηση της κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων, αυξάνοντας την εμπάθεια τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση. Η εκπαίδευση αυτή θα μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα εκπαιδεύονται μέσω διαδικτυακών μαθημάτωνκαι μέσα από εθνικές και ευρωπαϊκές δραστηριότητες.
 2. Ενίσχυση της αυτογνωσίας των εφήβων και της ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους στους άλλους (ενίσχυση μετα-γνωστικών λειτουργιών). Η εκπαίδευση θα εφαρμοστεί μέσω αυτο-παρατήρησης, με τήρηση ημερολογίου και αρχείου φωτογραφιών/βίντεο που προβάλουν στα δίκτυα, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τους ίδιους και από συνομήλικους.
 3. Βελτίωση των παροχών στήριξηςεφήβων, μέσα από μια ενότητα κατάρτισης των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, και μέσα από τη χάραξη πολιτικής υποστηρικτικών υπηρεσιών στα σχολεία (συμβουλευτική). Επίσης, το πρόγραμμα θα αναπτύξει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση και μείωση των επιπτώσεων των περιστατικών εκφοβισμού. Η εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων θα εξασφαλίσουν μια προσέγγιση 360 μοιρών.

european unionCo-funded by the Daphne Programme of the European Union

 

Στάδια-δράσεις του προγράμματος

1. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- Οκτώβριος 2014- Σεπτέμβριος 2016

Επικεφαλής: Μαζί για την Εφηβική Υγεία (Ελλάδα).

Επιστημονική υπεύθυνοι: Άρτεμις Τσίτσικα και Ελένη Κ. Τζαβέλα

Στόχος:

 • Διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης του φαινομένου, των παραγόντων κινδύνου και των επιπτώσεων αυτού.
 • Διερεύνηση των πλέον αποτελεσματικών παρεμβάσεων με στόχο να επηρεάσουν την χάραξη πολιτικής στην εκπαιδευτική πρακτική.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μάρτιος 2015- Σεπτέμβριος 2016

Επικεφαλής: South West Grid for Learning (Η. Βασίλειο)

Στόχος:

 • Ανάπτυξη παρέμβασης με στόχο την κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης εφήβων,
 • Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την καταπολέμηση του εκφοβισμού.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ PEERMENTORINGΣεπτέμβριος 2015- Σεπτέμβριος 2016

Επικεφαλής: Princess Diana Awards (Η.Βασίλειο)

Στόχος:

 • Υποστήριξη στους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και στις γραμμές βοηθείας,
 • Εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, βάσει των ευρημάτων του πρώτου σταδίου του προγράμματος (έρευνα) χρησιμοποιώντας μοντέλο ευρείας διάχυσης-πολλαπλασιασμού του προγράμματος.

european unionCo-funded by the Daphne Programme of the European Union