Ενδυναμώνοντας τα παιδιά. Αντιμετώπιζοντας τον εκφοβισμό.

Θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που συμβάλλει στον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού (bullying);

Αν ναι, διαβάστε παρακάτω τις απαραίτητες πληροφορίες:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Το πρόγραμμα Enable – Eνδυναμώνω (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments, Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον Εκφοβισμό σε Περιβάλλον Μάθησης ή/και Διασκέδασης) είναι ευρωπαϊκό. Βασίζεται στη Διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «DAPHNE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεξάγεται από οργανισμούς 5 ευρωπαϊκών κρατών: Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Κροατία και Αγγλία.

Το πρόγραμμα μέσα από την εκπαίδευση και το υλικό του στοχεύει στο να περιορίσει το σχολικό εκφοβισμό μεταβάλλοντας το σχολικό περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα). Το πρόγραμμα βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ολιστική προσέγγιση της σχολικής κοινότητας, με βάση την ενίσχυση της συναισθηματικής υγείας των παιδιών, είναι το κλειδί αντιμετώπισης και περιορισμού του σχολικού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους 11-14 ετών.

Ύστερα από ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, το πρόγραμμα εντοπίζει στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως τον πιο σημαντικό παράγοντα στον οποίο πρέπει να εστιάσουν τα «Enable σχολεία» για την αποτελεσματική διαχείριση του εκφοβισμού (διαδικτυακού και στο φυσικό κόσμο). Στόχος είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών μέσα από μαθήματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υποστήριξης από Συνομήλικους (peer to peer).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ποιό το όφελος για το σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Καθώς το Ενδυναμώνω στοχεύει στην αλλαγή του σχολικού κλίματος, θα παρέχουμε χρήσιμο υλικό για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα:

✓ Πρόσβαση σε 10 Μαθήματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής
Η ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με τις υπάρχουσες δράσεις κατά του εκφοβισμού οι οποίες εφαρμόστηκαν σε σχολεία, επιβεβαίωσε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών είναι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου περιορισμού της σχολικής βίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο σχεδιάζουμε 10 μαθήματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Στα μαθήματα αυτά θα δοθεί εκπαιδευτικό πακέτο με όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό που θα χρειαστούν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μεταδώσουν σωστά το περιεχόμενο των 10 μαθημάτων στο σχολείο τους.
Έχουμε ήδη δώσει σχεδιάγραμμα σε χωριστό έντυπο για τη δομή και το σκεπτικό που διέπει το υποστηρικτικό υλικό των Μαθημάτων Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής.

✓ Πρόσβαση στην υλοποίηση ενός προγράμματος υποστήριξης από συνομηλίκους.
Ένα ζωτικό κομμάτι της συνεργασίας μας με τα σχολεία είναι η εφαρμογή του προγράμματος υποστήριξης από συνομήλικους. Είναι γνωστό ότι οι έφηβοι επηρεάζονται κυρίως από τους συνομηλίκους τους. Για το λόγο αυτό, ένα μέρος του προγράμματος εστιάζει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος υποστήριξης από συνομήλικους στο σχολείο τους. Δίνονται τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγονται τα παιδιά- «μέντορες» και πληροφορίες για το ρόλο τους στη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.
Το ενημερωτικό υλικό και η εκπαίδευση έχουν σχεδιαστεί από τον Βρετανικό φιλανθρωπικό οργανισμό Diane Award, με στόχο να προσφέρουν πλήρη κατανόηση του φαινομένου της σχολικής βίας και να εξοπλίσουν με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επεισοδίων και τα μέτρα αντιμετώπισης. Επίσης, παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία εκπαίδευσης των μαθητών-«μεντόρων» στο σχολείο. Οι συνομήλικοι-«μέντορες» θα συμβάλλουν στον περιορισμό του φαινομένου της σχολικής βίας μέσα από τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις τους. Η εκπαίδευση των συνομηλίκων-«μεντόρων» και η υλοποίηση διαφόρων σχολικών δράσεων γύρω από τη σχολική βία θα οδηγήσουν στην αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των υπολοίπων μαθητών.
Οι γονείς κάθε παιδιού-«μέντορα» θα λάβουν βοηθητικό υλικό για τον τρόπο στήριξης του παιδιού στο νέο του ρόλο αλλά και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι το σχολείο στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υποστήριξης από συνομηλίκους περιλαμβάνει:
ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται στο προσωπικό του σχολείου για το πώς να εκπαιδεύσει τους συνομηλίκους-«μέντορες»
ενημερωτικό υλικό στήριξης προς τους μαθητές «μέντορες»
ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς των συνομηλίκων-«μεντόρων»

Συγκεκριμένα, για τον καλύτερο συντονισμό του προγράμματος υποστήριξης συνομηλίκων θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά πακέτα-κλειδιά:

  • ένα «κουτί» με οδηγίες για το πώς το σχολείο να καταστρώσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης γύρω από το πρόγραμμα υποστήριξης συνομηλίκων
  • ένα πακέτο με υποστηρικτικό υλικό προς τους μαθητές «μέντορες», το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες-κλειδιά και ιδέες για διάφορες δράσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και το σχολείο
  • ενημερωτικό υλικό για τους γονείς των συνομηλίκων-μεντόρων

Η πρόθεση είναι μέσα από την ταυτόχρονη υλοποίηση τόσο των Μαθημάτων Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής, όσο και του προγράμματος Υποστήριξης Συνομηλίκων, τα οποία δρουν συμπληρωματικά, να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι: βελτίωση ενσυναίσθησης (κοινωνική και συναισθηματική γνώση) και καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος μέσα στο οποίο ο σχολικός εκφοβισμός περιορίζεται σημαντικά, ή όταν συμβαίνει, το σχολείο μπορεί να τον διαχειριστεί επιτυχώς.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αν το παραπάνω ενημερωτικό υλικό ακούγεται ενδιαφέρον, παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε εσείς και το σχολείο σας να λάβετε μέρος.

  • Γίνετε Πρεσβευτές του προγράμματος «Enable-ενδυναμώνω» στη χώρα σας.

Αναζητάμε 2 πρεσβευτές από κάθε χώρα που συμμετέχει. Ο πρεσβευτής έχει σημαντικό ρόλο. Θα λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στο πώς να αξιοποιήσει όλο το ενημερωτικό υλικό του προγράμματος κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου μέσα στο διάστημα Οκτώβριος/Δεκέμβριος του 2015.
Στη συνέχεια ο πρεσβευτής θα ηγηθεί της εφαρμογής του προγράμματος Enable στα δύο αντίστοιχα σχολεία της χώρας του, κατά το χρονικό διάστημα: Ιανουάριος-Μάιος του 2016. Θα υποστηρίξει επίσης την παράλληλη υλοποίηση του προγράμματος σε γειτονικά σχολεία για την καλύτερη διάχυσή του. Πρεσβευτής μπορεί να γίνει ένας εκπαιδευτικός ή σύμβουλος που συνεργάζεται με σχολεία.

  • Γίνετε το σχολείο-πιλότος για τη χώρα σας

Ενδιαφερόμαστε για ένα σχολείο, το οποίο θα δοκιμάσει πιλοτικά το ενημερωτικό μας υλικό, ενώ το πρόγραμμα τελειοποιείται ακόμη κατά την περίοδο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος του 2015. Το σχολείο θα έχει πρόσβαση στο πρωτογενές ενημερωτικό υλικό και θα μπορεί να εφαρμόσει πιλοτικά ένα ή και περισσότερα εργαλεία του.

  • Λάβετε μέρος ως Σχολείο στη χώρα σας

Αναζητάμε έναν αριθμό σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με εφαρμογή του ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος κατά την περίοδο: Ιανουάριος-Μάιος 2016. Αυτά τα συγκεκριμένα σχολεία θα εκπαιδευτούν κατά την περίοδο: Δεκέμβριος 2015/Ιανουάριος 2016 και στη συνέχεια θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ένα «κλιμακωτό μοντέλο» (cascade) για την καλύτερη διείσδυση σε σχολεία της περιοχής τους.

Αν θες κι εσύ να λάβεις μέρος σε αυτό το καινοτόμο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, επικοινώνησε μαζί μας!
Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος: 25 Σεπτεμβρίου 2015
Εταίρος της Ελλάδας: «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» www.youth-life.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερώσου από την ιστοσελίδα του προγράμματος enable.eun.org ή στα ελληνικά από την ιστοσελίδα του φορέα «Μαζί για την εφηβική Υγεία» http://www.youth-life.gr/index.php/el/enable-gr.

 Γνώρισε τους Άγγλους εταίρους της κοινοπραξίας ENABLE:
Στη Μεγάλη Βρετανία ηγούνται του προγράμματος δύο οργανισμοί υψηλής αξιοπιστίας:

1) Το South West Grid for Learning, SWGfL (www.swgfl.org.uk) είναι ένα εκπαιδευτικό φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο ασχολείται με την υποστήριξη των σχολείων και το πώς η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει. Έχει αποκτήσει διεθνή φήμη και έχει λάβει βραβεία για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και ενημερωτικού υλικού. Το Σωματείο SWGfL μαζί με τους εταίρους Childnet Internet Watch Foundation έχουν ιδρύσει το φορέα UK Safer Internet Centre.

2) Το Diana Award είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε ως φόρος τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία υποστήριξε την ιδέα ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο. Από το 1999 το σωματείο έχει εντοπίσει 42.000 νέους, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει θετικά στην κοινότητά τους. Από το 2011, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση, ο φορέας (Diana Award) διεξάγει πρόγραμμα ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 20.000 νέους, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέματα διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού και περιορισμού του τόσο στο σχολικό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.