«Εφηβεία από το Α έως Ω»

Μια Ακαδημία για Γονείς

10 μηνιαίες δίωρες διαδραστικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση γονέων για την εφηβική υγεία και συμπεριφορά...

Θεματικές Ενότητες

  • Προσέγγιση
  • Σχέσεις στην οικογένεια
  • Ανάπτυξη
  • Διατροφή
  • Σεξουαλικότητα
  • Τεχνολογία
  • Εκφοβισμός
  • Πρόληψη
  • Εθισμός
  • Μαθησιακές δυσκολίες

Πληροφορίες: 80011 80015
www.youth-health.gr | www.youth-life.gr

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά όλες τις συναντήσεις.

FreeSunday Καταχώρηση