Συνεργασία της Δομής Επαγρύπνησης στο Διαδίκτυο Ι.Μ.Κ.Α. με την Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής.