Το Σωματείο «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» & ο Δήμος Αμαρουσίου σας προσκαλούν στο Πασχαλινό Bazaar που διοργανώνουν στο Golden Hall

Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας 37, Μαρούσι) 3-18 Απριλίου 2015 με σκοπό την ενίσχυση των δράσεών τους για την καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας των εφήβων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Το Σωματείο «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» & ο Δήμος Αμαρουσίου σας προσκαλούν στο Πασχαλινό Bazaar που διοργανώνουν στο Golden Hall Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας 37, Μαρούσι) 3-18 Απριλίου 2015 με σκοπό την ενίσχυση των δράδεών τους για την καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας των εφήβων.