ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒΕΙΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ-ΒΟΗΘΕΙΑΣ &
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η ασφάλεια είναι Δικαίωμά σου. Διαφύλαξέ το!

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-’16

ΦΟΡΕΑΣ: Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»

Σήμερα στις 3 Νοεμβρίου 2015 οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ-ΖΗΡΙΔΗ ξεκίνησαν το πρόγραμμα πρόληψης του Σχολικού Εκφοβισμού, με τίτλο:

«Η ασφάλεια είναι Δικαίωμά σου. Διαφύλαξέ το!»

   Το πρόγραμμα ενάντια στη σχολική βία θα διαρκέσει δύο μήνες. Περιλαμβάνει δύο ενημερωτικές ομιλίες και την ανάγνωση ενός βιβλίου-οδηγού, με τίτλο: Τι κάνεις όταν σ’ έχουν βάλει στο μάτι. Φορέας διοργάνωσης είναι ο Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική υγεία»
   Η πρώτη σημερινή ομιλία είχε χαρακτήρα ευαισθητοποίησης. Οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν: α) ποιους ενδιαφέρει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού β) γιατί τους ενδιαφέρει και γ) τι περιμένουν από τη χρήση του βιβλίου αυτοβοήθειας που τους προτάθηκε. Δόθηκαν επεξηγήσεις-οδηγίες προσέγγισης του θέματος και ερωτηματολόγιο (ανώνυμο) που αποσκοπεί: α) στην αποτύπωση των αντιλήψεών τους για το σχολικό εκφοβισμό και β) στην αξιολόγηση της έκτασης του εκφοβισμού στις συμμετέχουσες τάξεις.


Θα ακολουθήσουν:


η ΑΝΑΓΝΩΣΗ του βιβλίου η οποία είναι κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό του εκάστοτε τμήματος (διάρκεια: 3-5 εβδομάδες).
ΕΡΓΑΣΙΕΣ μαθητών βασισμένες στο βιβλίο
ΜΟΝΟΩΡΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ μέσα στην τάξη, την οποία συντονίζει ειδικός σε θέματα εκφοβισμού. Η παρέμβαση στην τάξη αποσκοπεί στην αποσαφήνιση αποριών και στην πρακτική εφαρμογή στρατηγικών επίλυσης διαπροσωπικών συγκρούσεων.

TZAV AM 3NOV 15 ZHRIDES

 

 Φορέας: Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»
Υλοποίηση του προγράμματος: Ελένη Τζαβέλα, αναπτυξιακή ψυχολόγος, συνεργάτης της «Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Π.& Α. Κυριακού» και μέλος του Σωματείου «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»
Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος: Άννα-Μαρία Βλάσση-Γαλερού