Το «Τμήμα Τεχνολογίας – double T» της Μ.Ε.Υ. προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με αιτήματα σχετικά με χρήση του διαδικτύου, π.χ. ακατάλληλο περιεχόμενο, εκφοβισμός, κακοποίηση, συμπεριφορές εξάρτησης, αποπλάνηση-grooming, τυχερά παιχνίδια, θέματα ταυτότητας κ.α..

Η Μ.Ε.Υ. υπήρξε η πρώτη δομή στην Ελλάδα που έθεσε το θέμα υπερβολικής χρήσης στο διαδίκτυο.
Παράλληλα, παρέχονται συμβουλευτική – προτάσεις σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση στο διαδίκτυο και την αποφυγή κινδύνων –«παγίδων». Τα περισσότερα παιδιά που απευθύνονται στη ΜΕΥ συμμετέχουν και σε αυτό το πρόγραμμα.
Οι έφηβοι και οι οικογένειές τους παραπέμπονται από εκπαιδευτικούς (υπάρχει δίκτυο συνεργασίας με όλα τα σχολεία της Ελλάδος μέσω του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων - Μνημόνιο Συνεργασίας που επικαιροποιήθηκε 8 Μαρτίου 2016 http://www.youth-life.gr/el/news-gr/240-μνημόνιο-σύμφωνο-συνεργασίας ), από ειδικούς και μετά από ενημέρωση από το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ ή και οικογένειες που έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών.