5-6 Σεπτεμβρίου 2016
Ο επιστημονικός οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» σε συνεργασία με τη «Μονάδα Εφηβικής Υγείας πραγματοποιούν στα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανικής Αγωγής (Πλατάνου 3, Παλλήνη) το πρόγραμμα: «Techinfo»: πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας από τους νέους.
Στόχος του προγράμματος: τα εργαστήρια εξοικειώνουν τους συμμετέχοντες σε βιωματικέςτεχνικές και εργαλεία για την εφαρμογή παρεμβάσεων σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρόληψη των συνεπειών από την  δυσλειτουργική χρήση του Διαδικτύου.  
Επιστημονική επιστασία του πρόγραμματος: Άρτεμις Τσίτσικα, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Συντονίστριες εργαστηρίων: Μακαρώνη Σωτηρία, Ψυχολόγος Υγείας MSc και Σιαφαρίκα Ευαγγελία, εκπαιδευτικός, ΜsED, MsPH.
 

 

Επιστ. Οργανισμός «ΜΑΖΙ για την Εφηβική Υγεία»

www.youth-life.gr

σε συνεργασία με την

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)

Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

www.youth-health.gr

Επιστημονική Επιστασία: Άρτεμις Τσίτσικα, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Συντονίστριες εργαστηρίων: Μακαρώνη Σωτηρία, Ψυχολόγος Υγείας MSc  &

                                                  Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός, MsED, MsPH

 

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

10.00-11.00: Η χρήση της Τεχνολογίας από  Παιδιά και Εφήβους: τα προγράμματα της 

                    Μ.Ε.Υ. & η Γραμμη για την Τεχνολογία «ΜΕΥποστηρίζω» 800 11 800 15,

                    Άρτεμις Τσίτσικα

11.00-11.45: Χωρισμός σε ομάδες εργασίας -  Γνωριμία

                    Έναρξη εργαστηρίων, Σωτηρία Μακαρώνη & Ευαγγελία Σιαφαρίκα

                                      Διάλειμμα

12.00- 13.30: Εισαγωγή στις βιωματικές τεχνικές, παιδαγωγικό πλαίσιο, σύγχρονες   

                    προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

                                           Διάλειμμα

14.00-15.00:  Διαδικτυακή Φήμη & Ιδιωτικότητα / ακατάλληλο περιεχόμενο                             

Κλείσιμο 1ης ημέρας

       

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

 

10.00-10.45:  Φιλίες & σχέσεις στο Διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα,

                     Διαδικτυακή αποπλάνηση / grooming

10.45-11.45:  Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο (internetaddiction)

                                          Διάλειμμα

12.00- 13.00: Ηλεκτρονική παρενόχληση / cyberbullying

                                          Διάλειμμα

13.30-14.15: Θετική Διαδικτυακή Συμπεριφορά

14.15-15.00: Συμβόλαιο Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο-

Κλείσιμο 2ης ημέρας- Αξιολόγηση επιμορφωτικού σεμιναρίου