Εκδήλωση του ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού) για τη λειτουργία της πρώτης διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το σχολικό εκφοβισμόwww.Livewithoutbullying.com.

Η Άννα-Μαρία Βλάσση, υπεύθυνη επικοινωνίας του επιστημονικού οργανισμού «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» στα πλαίσια συνεργασίας του ΚΜΟΠ με τον οργανισμό και τη «Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού» παρουσίασε στην εκδήλωση τα καινοτόμα προγράμματα της Μ.Ε.Υ. που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Public του Συντάγματος.