1

Το 10o εντατικό σεμινάριο στην εφηβική ιατρική - 10th State of the Art Adolescent Medicine Course,  

θα πραγματοποιηθεί στις 17 - 18 Μαρτίου 2017, στο Ζάππειο Μέγαρο.  

Συμμετέχουν επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί και συνεργάτες  

από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και παρουσιάζεται πλούσια θεματολογία, 

πρωτοποριακά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ενώ συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά με δικές τους δράσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ενότητες καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες των νέων, με δεδομένες τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής τους πραγματικότητας.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους εκεί!

 

Μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο  εδώ

 

1