Στατιστικές πληροφορίες για τον εκφοβισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη

Γράφουν: Ειρήνη Γιανναράκη, Ελένη Τζαβέλα, Άρτεμις Τσίτσικα

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενου του εκφοβισμού μεταξύ παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα? Ποιές οι διαφορές και οι ομοιότητες σε σχέση με άλλες Ευρωπαικές χώρες? Ποιά είναι τελικά η έκταση του φαινομένου του bullying;

Oι στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον εκφοβισμό και ειδικότερα το σχολικό εκφοβισμό αποτελούν βασικό στοιχείο για τη κατανόηση, τη πρόληψη, την ανίχνευση αλλά και την αντμετώπιση του. Με αυτό το τρόπο αντλούμε πολλαπλές πληροφορίες όπως το ποσοστό των μαθητών που έχουν εκδηλώσει δείγματα συμπεριφοράς εκφοβισμού, πόσο συχνά εκδηλώνεται αυτή η συμπεριφορά, ποιό είναι το ποσοστό των μαθητων που εκτέθηκαν σε συμπεριφορές εκφοβισμού κ.λ.π. Επίσης, οι επιστήμονες μπορούν να συγκρίνουν τη φύση του φαινομένου πριν και μετά από μια παρέμβαση, συνήθως στα σχολεία, με σκοπό την αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών γυρώ από το bullying. Ακόμη να δουν και πόσο αποτελεσματική ήταν, να την εξελίξουν και να την εφαρμόσουν σε περισσότερα σχολεία.