Το πρόγραμμα ENABLE – Ενδυναμώνω (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments - Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στον Εκφοβισμό σε Περιβάλλον Μάθησης ή/και Διασκέδασης) στοχεύει στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού με έναν ολιστικό τρόπο, στηρίζοντας τα παιδιά να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο σπίτι, το σχολείο, την τάξη και την κοινότητα.

 Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με έξι φορείς σε 5 χώρες στην Ευρώπη, θα ενημερώσει 6.000 εφήβους ηλικίας 11-14 ετών, θα ενδυναμώσει 2.000 γονείς και εκπαιδευτικούς και θα συμπεριλάβει 30 σχολεία.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με κορυφαίους ερευνητές από όλον τον κόσμο. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η ευτυχία και η ευεξία στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας, απαιτούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω βαθύτερης κατανόησης και υπεύθυνης προσέγγισης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, είτε στον πραγματικό κόσμο, είτε διαδικτυακά. Με λίγα λόγια, ευτυχία σημαίνει προσαρμοστικότητα ή ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τα αρνητικά μέσω θετικής σκέψης.

 

EnableGR 0001

EnableGR 0002