Πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο President, Λ. Κηφισίας 43, με θέμα "Πρόληψη και Εμβολιασμοί".

 

Η δεύτερη συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων πραγματοποιήθηκε με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή γονέων στο ξενοδοχείο President.

2η Συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων - 9/12/2015

Η δεύτερη συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων πραγματοποιήθηκε με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή γονέων στο ξενοδοχείο President.