Καλλιαντά Μαρία, Κατσίρα Χρυσούλα

Εκπαιδευτικοί.

Σχολιασμός-Συντονισμός:

Λίλιαν Μαρκάκη

Ψυχίατρος

Επιστημονική Συνεργάτις Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ)

Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Δ.Σ. Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (Ε.Ψ.Ε.)

Παρακαλούμε για να δηλώστε συμμετοχή επισκεφτείτε το παρακάτω link:

https://www.eventbrite.com/e/2-tickets-28723234969