Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας