Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ακαδημία Γονέων. Εφηβεία από το Α έως το Ω» θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2016.