«Από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς 2020-2021

  Το πρόγραμμα «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για γονείς» συνεχίζεται για έκτη (6η) χρονιά. Πρόκειται για δίωρες διαδραστικές συναντήσεις γονέων (μια κάθε μήνα σε συγκεκριμένη ημέρα), με θεματολογία που απασχολεί τους γονείς στη σύγχρονη πραγματικότητα και με τη συμμετοχή πολλών επιστημόνων με εμπειρία και γνώση στο πεδίο τους. Φέτος λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Επισυνάπτονται τα προγράμματα των συναντήσεων καθώς και τα links για την παρακολούθησή τους

1η Συνάντηση: https://youtu.be/qkSbh6IjwuY 

2η Συνάντηση: https://youtu.be/1Y5KwhfDmRw 

3η Συνάντηση: https://youtu.be/wlvdUAINRzM 

4η Συνάντηση: https://youtu.be/PKJ2N2lysW8 

5η Συνάντηση: https://youtu.be/m3IQq8OFbQY 

6η Συνάντηση: https://youtu.be/_58-DcmKbsE

7η Συνάντηση: "Διατροφικές ανάγκες και παρεκτροπές στις ημέρες Covid-19" - Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

8η Συνάντηση: https://youtu.be/LrJgZkKetcY - Τετάρτη 12 Μαϊου 2021