Προκαταρκτικό Πρόγραμμα
22ου Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης για την Υγεία των Εφήβων

Aγαπητές/οι κυρίες/οι,

επισυνάπτουμε τo προκαταρκτικό πρόγραμμα του 22ου Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης για την Υγεία των Εφήβων, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής και άλλους φορείς, που θα πραγματοποιηθεί 5-7 Οκτωβρίου στην Αθήνα, σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική.
Η προθεσμία για εγγραφές συμμετοχής πρώτης περιόδου (early registration) και υποβολής εργασιών για προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις είναι έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα www.iaah-athens2022.gr.

Έγγραφα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα
Επιστημονικό Πρόγραμμα