Ο επιστημονικός οργναισμός "Μαζί για την ΕΦΗΒΙΚΗ υγεία" πραγματοποιεί έργο σε κλινικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, και φιλανθρωπικό επίπεδο. Από το 2012, υποστηρίζει ενεργά το έργο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων " Π. & Α. Κυριακού" www.youth-health.gr συμμετέχοντας σε προγράμματα εθνικά & ευρωπαικά. Συνεργάζεται με πολλούς ακόμη ελληνικούς και παγκόσμιους φορείς.